Chuẩn bị chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

Trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên tại Đài Loan

Tác phẩm của học viên